Türk Dişhekimleri Birliği’ne Ziyaret Gerçekleştirildi
23 Haziran 2021


Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanımız Doç. Dr. Emre KORKUT Türk Dişhekimleri Birliği’ne (TDB) 15 Haziran 2021  tarihinde iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla ATAÇ ve yönetim ekibi ile gerçekleştirilen görüşmede mesleki sorunların aşılmasında işbirliğinin önemi vurgulanarak fikir teatisinde bulunuldu.

2.jpeg