Başhekimlerimizle Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
17 Mart 2021


Bakanlığımıza bağlı ağız ve diş sağlığı hastane ve merkez başhekimlerince oluşturulan temsilci grup ile 17/03/2021 tarihinde değerlendirme toplantısı Ankara Osmanlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emre KORKUT başkanlığındaki toplantıda, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık tesislerimizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin tüm başhekimlerimizin katkısı ile hazırlanan çalışma daire başkanlığımıza teslim edildi. Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı'nın kurulmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen ve ileriye dönük planlanan çalışmalar paylaşılarak görüş alışverişinde bulunulmuştur.Değerlendirme toplantısı