Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı Kuruldu
05 Haziran 2021


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığına", Doç. Dr. Emre Korkut atandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355'inci ve 508'inci maddelerine dayanılarak hazırlanan başkanlığa, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Korkut atandı.

Daire başkanlığı görev tanımı içerisinde, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi, kamu ve özel sektör bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin standartların belirlenmesi ayrıca ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinin uygunluk tescil ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, yeni kurulan diş tabibi odalarının onayı, Bakanlığa bağlı ilgili sağlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili görüş bildirilmesi, aile diş hekimliği uygulaması konusunda fizibilite çalışmaları  gibi bir çok  faaliyet yer almaktadır. Bakanlığımız bünyesinde ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetler bir araya getirilerek önemli çalışmalar hedeflenmiştir.